Részletek Ferenc atya naplójából

A lélek megindul…

1915.

A lélek megindul
1915. június 18. Este 8ó40′. Becsuktam az ajtót. Künn csoszogó léptekkel sietnek a kékruhások (papnövendékek), a nagyreményűek, benn a nagy jelen emberei, utolsó este vetem le, az égszín ruhát, búcsút vettem tőle a nagy feszület kékbe borított szenvedője előtt. A fekete reverenda kivétetik a szekrényből. Hogy még egy kissé a régiben lehessek, egy régit feketére festettem. Tehát még a reverendák közt is van átmeneti alak.

Vale iuventutis meae talaris… Dominus adest et vocat me.
(Ég áldjon, ifjúságom talárja!… Az Úr itt van és hív engem.)…Isten veled mégegyszer te szép kék reverenda.”

június 19. Reggel 6 óra. Nem tudtam egész éjjel aludni. Vigiliázni nem is nehéz, nem vigiliázni bezzeg nem könnyű. Mane mecum, Domine! (Maradj velem Uram!)
9ó Deo Gratias! Este. Hangulatom legjobb kifejezése: ünnepet látok mindenütt, úgy gondolom, hogy vasárnap van. Igen, ma az Úr napja van. Zelotypia Dei. (Féltékenység Isten iránt) Az Úr félti, őrzi, el nem felejti tulajdonát.

június 20. Vigilia. Sz. Itván és Lőrinc könyörögj érettünk. (szentelése előtti nap)

június 21. Vigília. A tudósok szerint ma a leghosszabb nap van. Szt Alajos.  (szentelése napja)
június 21. Telve a szív, kevés marad a papírnak.

Június 25. Otthon (otthon alatt mindvégig Lévát, szülővárosát érti)

Július 3. első avatás, július 4 első prédi és keresztelés. István a gyermek neve. (prédi=prédikáció, szentbeszéd)


Jul 8-9 Nagysalló. Beszélgetések a végtelenségig.
Levél Endrétől. Fero gyere haza. Hát csak megszólítás nélkül, a záradék nélkül is, nojszen.
Tizedikén ismét itthon. Szentendrei káplán lettem.
Veni, Sancte Spiritus!(Jöjj, Szentlélek!) Nem tudjátok, hogy Atyám házában kell lennem. A felebarátok teste Isten temploma és különösen a communiónál (szentáldozás), confessionál (bűnbocsánat). Ergo. Atyám házában kell lennem. Ez egy kiáltás, hogy dolgozzunk értük, hiszen ott kell lennie az Úrnak!”

1915. júl. 13. Szentendre. (csupa nagy betűvel beírva)

18. Kinn a Duna partján sétáltunk, három legény szava: Éljen a secularizació. Letartóztatás. 19én. Mint sértett péntekre berendeltek tárgyalásra. Az idő oly gyorsan megy. Már egy hete, hogy káplánkodom: megy az idő, esik. Nem is esik, fúj a szél. Dolgozom, tanulom a prédikációt első német prédi.

20án megérkezik a koffer, egy ember jól becsap. 1 pengőért hozza be kofferom. No nem baj! Tanulmányozzuk az emberiség lelkét. Ma mosogattam korporálékat (misekendő), szóval már utolsó keneten kívül mindent végeztem.

1915. július 27. Kirándulás Dömörkapunál. Gyöngyörű vízesés van itt, a természet alkotta

1. aug. Tehát így kezdődik a hónap. Deo Gratias. Különös keresztelés.
A legényegyletben voltam, s ott senkisem volt, így tehát én sem voltam ottan sokáig.

augusztus 8. Prédikációs nap. Deo Gratias. Utána egy asszony fizetni jön. “Osztán tessék lebélyegezni a népszövetségi nyugtát“(katolikus népszövetség)
“Hogyan?” “Ezzel?” “Nem”  ” Hát?” “Azzal”  (bélyegző rajz) S örül, hogy le lett bélyegezve (bélyegző rajz a szó helyett) azzal. Kezdem azt hinni, hogy volt Szent Péternek már itatója is, nem csak esernyője.

augusztus 11. Bent voltam Pesten. Nem volt lebélyegezve a jegy, ergo érvénytelen. Jól van. Egy hatos volt a büntető fizetés. Nem tudom, valamit úgy be akartam írni, de elfelejtettem.

november 15. Tisztelendő úr is volt moziban

december 23-án karácsonyfa ünnep a zárdában. Dona nobis pacem, da pacem, da pacem! (Adj nekünk békét, adj békét, adj békét!) Turris fortitudinis (A vitézség tornya)

Édes Jézus ez új esztendőben légy híveiddel
Ó Mária esedezz érettünk, édes reményünk.
Hogy ez új esztendőben, minden ügyeinkben
Lehessen Jézus drága kedvében.
Annus Domini 1916. (Az Úr 1916. esztendeje)
Beatae sacrum Mariae (Szűz Máriának szentelve)
Legyen most az egész lezárva in nomine Domini (az Úr nevében)

1916.

1916. Dicsértessék a Jézus Krisztius.
Szűz Mária édes szíve, légy az én menedékem.
Új év. Béla itt. Jólérezte magát. Este tizenegyig valánk fenn, a munka így félbemaradt. Fél hatkor ébredés. Béla nem várhat már, a villamosnál találkozunk. Prédi magyarul. Ma ha Isten velünk befejezem a dolgozatot. Rajta. Rettenetes álmosság. Ma kezdődik az iskola, disszertáció már kész. Deo Gratias. Ma levelet kapott a plébános úr, melyben szemére veti az író, hogy a hadifoglyokat nem ajánlotta a legszentebb szív oltalmába. Ezen ő nagyon megbotránkozott.

Január 5. Szentendrén van egy ember. Szerb az Istenadta. Fejére virágokat rak, zöld ágakat rak,és énekelnek. Aztán rá öntenek vizet és bor is. Dodola ennek a szertartásnak a neve.

január 11. Szerkesztőség felajálkozik.

január 12-én, 13-én a szerkesztőség átvétele. Az első cikk. A szerbek újéveznek. 14-én cikkezés. Megjelent a lap. Deo Gratais ….A második szám megjelent 22-én.
…..A vellanyoson a szentendrei Káplán ellen beszélnek. …A lap után általános az érdeklődés

Január 31-én az asszony, akit gyóntaték: “Huzassák meg a csengetyüt talán majd meghalok. – Mikor kimentünk, jön egy ember, felháborodott pofával: “Meghalt a (név kitakarva) asszony, az a hétfejű sárkány. Megnyerjük a háborút. Hála legyen Istennek.” Ilyen az ember

Feburár 6-án. Beállít három ember, 1 beszélő és két tanú. Antony (ő volt a polgármester) védelem hiányáról sőt támadásról beszél és megvonja a szerkesztést. Izgalmas nap. Aláírásgyűjtés a tiltakozáshoz. Elmegyek Esztergomba…

Február 7. Utazás Eszterbomba. A prímásnál. Este 7kor otthon. A prépostnál beszélgettünk nyakig, otthon 11-ig.

Február 8-án látogatások, beszélgetés a végtelenségig. Féja testvérek. Hintógalopp. Salló. Beszélgetés éjfél utánig Endre fűtetlen lakása… 9én. (név kitakarva) egy lovaskocsiján az állomásig. Párkányban 2 órás önkénytelen séta. A vonat késik. Pállfy térről Szentendréig iszonyú gyorsasággal ment a viciniális. 9tvert (kilencet vert) a toronyban, mikor hazaértem.
A szerkesztés folytatása. Egyetlen kifogás, hogy kiskorú vagyok. Borzalmas leleplezések. Perdöntő bizonyítékok. Kopogtatás, ajtóbetörés. Nojszen, ez pedig tudott dolog is.

Február 11. A lap végül…. Le Zsiskához. Semmi eredmény: Maradjunk a törvényes alapon. 1/2 12 lefekvés, hideg szobában.

Február 12. Nem lesz lap.

13. Nincs lap. Sok kérdezés.

Febr 17én Prímásnál.

Homokszínű pepita nadrág és feslett hosszú frakk. Van szerencsém a Pilisi Hegyvidék felelős szerkesztője vagyok. Nekem is van szerencsém. De nem nyilatkozom. Rövid a szó, gyorsan hagyó: nincs a lap

1916. febr. 26-án Főjegyző úr nincs itten. Az izbégi temetés után.

Veszett kutyák Szentendrén. Tifuszos betegnél. A beteg néne végrendelkezik nekem hagy ötven forintot. De mondtam, hogy a közjegyzővel csináltassa meg a dolgot, mert én nem vagyok illetékes ilyen dologban.

Márc 2 án Zsiskánál. Délután hittan óra. Meghűltem, a torkom fáj. Leleplezések.

Márc 3án. Új lap készül, csak rajta.

Népszövetség gyűlik

Beteg vagyok, a torkom fáj. Orrom végre megindult.

Március 6-án diákok nálam. Kedden. Sár, eső, erős eső.


Március 19. Apa éjjel meghal. 20-án Angelus után (Úrangyala imádság) kapom a táviratot, este otthon. R.I. P. (requiescat in pace – nyugodjon békében)
21-én temetés 22-én Requiem 23-án Salló Szentendre. 24-én ismét tanítás
Ha telve van a szív, mi marad a papírnak.

március 26. Orvosnál. A dolog belekerül 10 koronába. A fő, hogy betegség nincsen, hanem van arra hajlam. Baloldali tüdőcsúcshurut, elmeszesedés.

Április 1. Reggel gyászmisén egy asszony úgy sírt, hogy rettenetes, skálázott, valami borzasztó…. (Név kitakarva) mamáját mikor temették a fiúk beugráltak a sírba. Egy kapa föld kellett volna a nyakukba, úgy kiugráltak volna, hogy na…
A csodálatos április elseje… (név kitakarva) olyan helyre vezet, ahol nem vártak. A szobrosház rejtélye megoldva. Az ember ránk néz, azt gondoltam, hogy még ez, de nem.
Nem hittam az urakat,….de a felesége…. Nem, tavaly volt itt egy igen szép fiatal ember, ez gyóntatta meg. Hogy van? Ön itt van?…. Végre elmenőben: No, hátha Isten ujja a dolog. Meggyónt. Csodálatos dolog. Délután jönnek Izbégről, hogy miért nem jöttünk gyóntatni.

A szerencsétlen rendőr vagy a blamált tekintély: Varga hátra felé forog a kerék. Szerte repül a hordó issza bort. Szentendrén megbolondult egy ember, az volt a rögeszméje, hogy ő “sakkban megverte az Úristent”

1916. ápr. 12. Éjjel jobban, reggel fél négy után zörgés, beteghez. Megvolt, 6 órakor már meg is halt.

április (nap nem olvasható) A vizsgák folynak. Jön egy öreg 40 éves asszony. “Mit tetszett tanulni?” “Kérem én két éve még zsidó voltam” No ez nagyszerű. Ezt nem kérdeztem, hogy mit tud, hanem mit tanult.

Két fiú benéz az ablakon. “Itt lakik a kath. tisztelendő úr?”… Ki volt Mózes? A Mojozes egy asszony fia volt.
A szög olyan drót, aminek a végén fej van. Van hegyes, tompa szög.

Náci írt. A Varga fiú beteg két hónapig pauzál. Örökösen rosszul van.
Esik az eső.

április 27. (név kitakarva) csakugyan a Dunába ugrott.

április 29. Elsőgyónás. Reggel ki Izbégre. (név kitakarva) lánykát seprővel veri az anyja, mert ruhát kért gyónásra. Ők jobban tudják, később lesz az. Egy másiknak se adtak.

1916. máj. 9. Tegnap a fiúk csónakáztak és felfordultak. Ilyen az élet. Milyen jó, hogy nem adtam nekik hamis bizonyítványt, hogy nálam voltak. Megvolna a rettenetes szégyen, sőt mi több felelősség s tönkretehetnének. Egyenes úton nem fogunk eltévedni. Ilyen az élet, egy újabb motívum a becsülethez.

Megkínáltak ismét a szerkesztéssel. 1916. május 14én. Tessék most meg kell az (saját titkosírást használ) így kell ezentúl szolgálatkésznek lenni.

Május 15-én (név kitakarva)né megint a Dunába akar ugrani. Hazajött és minden nap egy hatos hiányzott, négy nap négy hatos. Hol van? erre: Ezt én tudom és veri a mellét (név kitakarva) úr. Felesége: Hol van? Erre megkapta kontyon s húzta a kút felé. Odaugrik leánya: Apuka, Apuka István. Mit csinálsz. Sírba akarod vinni a mamikát.

1916.máj. 24.
Utolsó izbégi tanítás. Délután nagy sírással rohan be egy lány, jaj a papám már nincs eszénél, fussunk utána. Bélcsavarodás, már hintóra tették directio Pest, de ott rosszul lesz, leveszik, s mikor odaérek már végén van, meggyón, utolsó kenet, áldás. Meghal kezem között. Ebéd után úgy szerettem volna elmenni valahová, milyen jó, hogy nem mentem sehova. Mikor ott haldoklott, így sóhajtozott: bocsánat, bocsánat. Megfogtam homlokát: Ne féljen, megbocsátott az Isten..

Csütörtök 25-e. Kirándulás a Stara Vodahoz. Sok méreg, pofozás, birkózás, s a legyőzetés jele, hogy rá kell köpni mind a két talpára. Iszonyú izzasztás.

1916. Június 3 este 8 kor megérkezik Endre. Reggel már el is megy 1/2 7-kor. A nagy elhatározás: Cordi Jesu sacrum (Jézus szívének szentelve.)

1916. június 25. Magyar prédi német helyett. Utazás haza. Affér a katonákkal. Otthon.

1916. július 13.
Ma egy éve érkeztem Szentendrére. Hosszú idő, az ideiglenes káplán már régebben itt van, mint a rendszeresített. Egy év hosszú idő.

szept 4. Most a lehető legkomolyabban kezdek el foglalkozni a disszertációval, újságot legfeljebb ebéd után vagy vacsora után olvasok, ebéd után lefekvés nem létezik, amíg isten segítségével kész nem leszek
Deus, in adiutorium meum intende. Sancte Damascene, ora pro nobis!
 (Istenem, irgalmadban ments meg! Szent Damascenus, könyörögj érettünk!)

augusztus 29.
Pénteken 29én kérnem kellett egy kis petróleumot. Ma már van petrol, de meddig lesz? Megkezdődött az új tanítás
Ma három beteggyóntatás volt: tüdővész, tüdőgyulladás, bélcsavarodás

Október 6-án
„Bixte olyan pofont kapsz, hogy aztán fel kell öltöztetni.”
„Jó volna, hiszen úgy is nagyon rossz a ruhám. He! Felöltöztetni.”

október.10-én (név kitakarva)  papájának kifogása van, hogy szamárságot tanul a fiú. Igen, szamárság, de csak relative. Az Uram amit önről tanítottam, az szamárság. Mire tanította Ön a fiam rólam? Arra: (név kitakarva)! Tiszteld az atyádat; most látom, hogy ön ezt szamárságnak veszi. Vagy “Meg akkor, mikor arra tanítottam, hogy ne lopj, ne ölj.
„De hiszen én is olyanra tanítom!”
„No, akkor még ön is szamárságot tanít, vagy azt beszélt, mert nem tudta, hogy mire mondja, hogy szamárság. Nem így van?”

30. Mire odaértünk, meghalt a beteg, a másik meg nem akart még papot, azután imakönyvet vett és kezdett készülni, meghalt improvisa.

Okt. 25-én: Fenyegetésekkel akarják azt, hogy ne kérjem a 300 koronát. Ilyen az emberi élet. Olcsó a barátság. Drágán nem akarnak barátkozni. Schön.
A villanyosra feljön egy asszony.  A fene egye meg nem tudok visszaádni, adtam neki 13 krajcárt. Most már nem mondhatja, hogy pappal találkoztam, szerencsétlen leszek.

1916. nov. 16-án (név kitakarva) este 9-kor megjelenik. Hat emberrel jött tüzmesteri tanfolyamra. Szegény (név kitakarva). Hatalmas ember lett belőle, egy fejjel magasabb, csak aztán volna is benne a lustaságon kívül

(tikosírás) az idő, nagy hó van.

19én német prédi (prédikáció-szerk) kbelül 26 ember előtt.

13-án újabb hírek az ellenség készülődéseiről: Deus, in nomine tuo salvum me fac, et in virtute tua libera me.
(Istenem, a te nevedben üdvözíts engem és a te erődben szabadíts meg engem!)

29-én. Vizsgára bemenés hiába, mert csak 9-én lesz vizsga.  Elmúlt a hónap, gyorsan, hiába, még csak nyugovásom sem volt. De most talán majd más világ kezdődik.
Sancte Damascene, ora pro nobis! – (Szent Damascenus, könyörögj érettünk!)

szeptember 1. Az új tanév, új ígéretek, új instrukciók, mi lesz ezekből öreg. A munka nem megy, újság és hír után futunk, kezünk, lábunk görbül. Népek szívében új időjárást mutat az arc.
Iratkozások. Elsején összesen hat gyerek kereste fel a tudományok szent csarnokát. Szombaton (2-a) 49-en jöttek, tehát növekedik az érdeklődés, kezdődik ezután a régen abbahagyott munka.
Este van háromnegyed kilenc, kezdjük meg a latin fordítást. Egy a kívánság minél előbb ideiktathatni: Erdély tiszta, kész a disszertáció.

26-án 4 keresztelés … Veni Sancte Spitirus (Jöjj, Szentlélek!). Még egyszer néki a munkának a befejezés előtt állunk. Édes Istenem segíts meg minket, hozzád kiáltunk. Ma az ismétlősök megkérdezték: Tisztelendő Úr mikor jön hozzánk? Jól van. Így kell várni a papot. Segíts meg minket
Deus, in adiutorium nostrum intende, libera nos a malo, ne nos inducas in tentationem. (Istenünk, irgalmadban ments meg minket, szabadíts meg minket a gonosztól, ne vigyél minket kísértésbe!)

1916. nov. 27-én: nem olvasok addig semmit, amíg teljesen kész nem leszek. Jesu, audi nos, Jesu, audi nos. (Jézus, hallgas meg minket, Jézus, hallgass meg minket!)

1916. dec. 6-án este Béla ismét itt, a hónapban már második tíz korona. Levelezőlap széttépés! Tegnap megkezdődtek a gondolkodási órák. Sötét percek, obscura intervalla.

14– 15 Béla itt. 32 korona, összesen 95 egy hét alatt, ügyes kis summa.
A gyanú és a jogvédelem.

1916. dec. 25. A legszebb karácsonyom ma volt egy szegény, nyomorult misén. 33 krajcár és a fillér kétharmada a jövedelme.
Irgalmas Isten, segíts rajtunk, könyörülj, a nyomor óriási.
Elmentem Pomázra, hamar vissza is értem.
Búcsúzunk egy évtől. Közelebb ismét az úrhoz.
Istenünk, ki századoknak egybefűzöd láncait.
Csak Te nézed változatlan éveink bukásait. … De talán nem csak Te?! Mi is. Hiszen nem javulunk édes Istenem

1917.  Édes Jézus az új esztendőben légy híveiddel. Maria, ora pro nobis. (Mária könyörögj érettünk)
Boldog újévet kíván a városi utcasöprő.

1917. január 1-én este büdösíteni kezd a hírhedt 1916. dec. 30-iki finom lángos, mert a kályha tetejére került. Levettem és feltettem állítólag a két ajtó közé és úgy felejtettem. Meglett a nagy rémület az adományozó szívében. Így vész el a nagy … . Így vész el egy illusztratio a kis Kucsera Múzeumból. De így le is ráztam a nyakamról egy kiválóságot.

Jan 9én árvíz.(név kitakarva) csolnakáznak és halkereskedést nyithatnak, ha becsukják az üzletet. Kilőnek az útra. Az asszony elkezd sikítani: szégyellje magát, ha katona, menjen ki a lövészárokba és onnan lődözzön. Még egy lövés és ordít, jaj már (olvashatatlan szó) van.

1917. február 2-a. Zsidó tanítónál. Utoljára szólnak a harangok. Isten veletek.

Február 4-én. Domine, ad adiuvandum me, festina, festina. (Siess, siess, Uram, segítségemre!). Így lesznek az elsők utolsókká gyónás napja. Septuagesima.( hamvazó szerda előtti harmadik vasárnap, vagyis húsvét előtti hetvenedik nap. Régi időben e napon kezdődött a nagyböjt)

1917. február 8-án. Soha ilyen megbízása az embernek. Egy szamárral temettünk, egész a sírig bejött, s a testvére azt kiáltja: „Amint éltél, úgy haltál meg!” Irgalmas Isten. (név kitakarva) volt a gazdag özv. (név kitakarva) testvére. Félméteres hó van. Még szög sem volt elég, a koporsó kinyílt.

1918. február 9-én  Új temetés, ahol már sokan voltak és várni kellett nekik az öreg ügyetlensége miatt ½3-tól ½5-ig. A Tóth nevű kálvinista segédpásztor haragszik, hogy  bemutatkoztam neki: vagyok én is olyan pap meg tanult ember……

1917. február 17. Meghalt a főnöknő. Reggel miséztem érte: bene moriendi (jó halál), rendkívül átéreztem…

24-én reggel tizenkettőkor bevégeztem a Dissartatio utolsó szakaszát.

Febr. 26. Egy lányka így szól: Igen, tisztelendő úr, a mamám megszökött és nem tudtuk, hogy hol van. ….. beteg vagyok, köhögök.
Sancte Damascene, ora pro nobis! (Szent Damascenus, könyörögj érettünk!)

Sújts le a mélybe, a boldogság magasából a szerencsétlenségek örvényeibe, hogy szikláról sziklára hullva zúzódva a testemben mégis hűen bontom fel szivárványba öltözött ruhád, s mint az elveszett tükör felvetem a magasba hozzám lejövő sugaraidat, amelyek maguk erejéből oda soha vissza nem térhetnének.

1917. május 27. Beteghez hívtak, mire belépek még él, midőn meg akarom gyóntatni meghal… este jön (név kitakarva) két hatossal. Imádkozzunk (név kitakarva) Máriáért, mert se nem él, se nem hal. Másnap elmegyek meggyóntatni, s már a gyermek élni akar, púpos, sánta, nyomorék és élni akar, nem akar meghalni. Meggyóntatom. Délután (név kitakarva) futár … megáldoztatni … esik az eső, fűtünk, megáldozik, szájpadlására ragad, iszik és meghal… Kiállítom az elsőáldozási képet: (név kitakarva) Mária elvégezte az első áldozását halálos ágyán.

1917, május 28-án Pünkösd hétfőn. Die Pentecostes (pünkösd-a szerk) a vihar végre elcsendesedett, ha itt tombol, ahol nincs villámhárító, sehol sincs senki, aki a vitorlát bevonja, űzi, hajtja a vándort, eltűnik, ki találja meg őt.

1917. május 30. Anyánk kegyes anyánk légy ó Mária. Ma kezdődnek a vizsgák. Deus in aduitorium meum intende.

Június 2. A Margithíd alatt hajó, neve Ferkó, megy Léva felé, mintha mondaná, Ferkó gyere haza… Moral schrift(erkölcsi írás-szerk) elfelejtés, telefonszám végre megtaláltatik. Vasárnap, 3-án lesz az utazás. (név kitakarva)
1917. június 4-én és 5-én otthon. Este 11-kor Szentendrén.
1917. június 7-én Bécsből levél: einstimmig approbiert. (egyhangúlag elfogadva – szerk)
8-án: öngyilkos lány ágyánál. Hörgés, mint mikor a tüzet fújja a szél s majd kialszik. Egy élet akar itt kialudni, irgalmazz neki én Istenem.

½7-kor 18-án Morisdorfban tévelygések. 8-kor Pázmáneumba… Délután vizitek, tanulás, kihull a schrift a kezemből.
19-én Cum laude approbatus. (Dicsérettel levizsgázott.) . Éljen a rigorozáns… (szigorlatozó)

1917 július 13-án kezdjük meg a harmadik évet. Deus, in adiutorium meum intende. Confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis. (Istenem, irgalmadban ments meg! Erősítsd meg, Istenünk, amin munkálkodtál bennünk!)

Augusztus 1. Szent József könyörög érettünk. Mi vár eben a hónapban? Ki tudja megmondani?

Augusztus 6-án Pálffy téren betörik a villanyos ablaka, szegény asszony rettentőt ugrik, de jó, hogy nem ültem oda, pedig akartam, de valami visszatartott.

Aug. 6-án megírtuk a lévai rendőrkapitánynak, hogy nem kívánkozom katona lelkész lenni.

21–25. otthon. Mama a halálra készül.

Október 1. Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis. (Erősítsd meg, Istenünk, amin munkálkodtál bennünk!) Újra szerkesztő

1917. okt. 8-án (név kitakarva)menyasszony. Tehát már van egy tanítványom menyasszony is, ma gyóntak, délután 4-kor esküdtetem őket. Quod felix, faustum. (Ami szerencsés és üdvös dolog.)

1917. okt. 11-én vihar, villámlás, egy öregasszonyt kell gyóntatni. A várromokhoz hasonló helyen. Az a végtelen érzés az apostoli áldás adásakor, leírhatatlan.

november 16-án levél a prímásnak

25-én megjelenik lapom.

28-án megjön a prímási irat, a lap megengedtetik.

Nov. 30-án még semmi hír sem jött Léváról. Minden hallgat. Szent András apostol, könyörögj érettünk.

Dec. 16-án éjjel 2 óra 23 perckor bepottyant a kürtő a szobám csücskibe.

18-án vizsgázni akarókat hazakergettem. Még azt sem tudják, hogy mi a tankönyv. Két nap múlva jönnek, akkor megint nem tudnak semmit.
– Mondja meg, mi az: Gomora meg Szodoma.
(név kitakarva): „testvérek voltak”, de különben felesége a Szodomának.

Izbégen már szünetel a közoktatás. Az újság terjed. Izbégre utoljára (név kitakarva) mentünk. Az újság ára Szentendrén 6 krajcár. Ó nálunk mondja (név kitakarva) 12 fillér.

december 24. Boldog karácsony ET IN TERRA PAX HOMINIBUS (És a földön békesség az embereknek)
Karácsony este kályhatapasztás

1917. dec. 30-án (név kitakarva) rendbe hozta a kályhát

1918.

1918. jan. 18. Revolutio Budapesten. Villanyosközlekedés nincs. Sokan bennrekedtek.(név kitakarva) és az ügyész gyalog, mások tehervonaton érkeznek meg. Fantasztikus hírek …

A lap megjelent, szenzáció! Óriási forgalom. _____ is olvassa a néplapot. 20-a megjelent a lap távirat Endre indul.

21-e: Be Pestre, de a találkozás nem sikerült, a Bahnhofkommando nem engedett. Ilyen a villanyos

1918. júl. 16. első dunai fürdés a Pannónia felé, egész jó volt.

Aug. 5. Harcz beteg
6, 7, 12, látogatás.
12. Tárgyalás (név kitakarva) 150 korona büntetés.
14-én Miskát kórházba szállítják.
23-26 otthon
24. (név kitakarva) esketése.
25 Prédi. Endre itthon. Mama beteg.
Szept. 1. (név kitakarva) itt.
21-23 Léván Mama beteg. Nagyon.
23-án elbucsuzik Utoljára azon nap

1918. nov. 18. Értekezlet (név kitakarva). Endre Gyula otthon, Mama jobban. Hála Istennek

1918. nov. 19. Tegnap nagy hó esett, ma is megvan. Keresztény szocializmus nem jön. Miért? Alkotmány késik. Sancta Elizabeth, ora pro nobis. (Szent Erzsébet, könyörögj érettünk!)

Idegesség, polgármester 22-én nálam, kalap a fején.

1918. nov. 24.  Socik küldöttsége nálam, hogy adjam át az újságot.

30-án Nemzeti Tanácsban (név kitakarva) elnök panaszkodik, hogy hűvösen fogadták benn. Küldöttséget kér, amely bemondja, hogy ők jók és törvénytisztelők… Zsírmargarin kerül kiosztásra. Margarint az urak kapjanak… Felolvassák a N. T. üzenetét: tartsák meg a törvényes intézkedéseket. (név kitakarva) nevet: Haha, így a forradalom se lehetett volna.

Nov. 30-án tót nyelvű deputáció az istentiszteleti nyelv ellen. Dec. 1.: német kérés erről.

Dec. 1. Pomázi vérengzés. Három halott, egy sebesült. Gyűlés után bíró háza elé, kiabálnak.
(Horváth) hadnagy kijön, puskáját elveszik, pisztollyal lő, ő is elesik. Pestre viszik, utána mennek és a Császár fürdőnél a Dunába akarják dobni.

Dec. 3-án az iskolák becsukva.  (név nem olvasható): Mondja meg azoknak, akik küldték, hogy részeges bandának semmit sem adok. Felgyújthatják a gyárat, tönkre tehetik azt az 50 családot, amelynek kenyeret adok munka nélkül! (név nem olvasható) a népgyűlésén tanács főjegyző: Én maradtam itt a családommal az összesek közül, én nem loptam, csaltam, uszítottam.
Lojdl, Wolf, Nagy a szövetkezetben. Így a 15 hordó petrolt és cukrot keressék, semmit, sőt két semmit találtak… Végén: Igen, igen, no már nem izélünk, mert az urak annyira telefirkálták a könyveket, hogy már nem tudunk a városházán eligazodni. Sancte Francisce, ora pro nobis, ora pro populo, Sancte Francisce, Indiarum apostole. (Szent Ferenc, könyörögj érettünk, könyörögj népedért, Szent Ferenc, India apostola!)

Dec. 3. A kath. legényegylet tagjai a címerváltozásért, egyházi elnök ellen. Munkásegyletet is elvenni akarják

Dec. 9-én 3 órás gyóntatás künn Staravodánál, utána Izbégre. Levél Prohászkának. Prohászka kiküld 15-én Beszéd Szentlászlón, visszafelé találkozás a vörösökkel.  …. kudarca.
17-én hír arról, hogy szétakarnak tépni, kötél fejemre, lábamra.
18-án Izbégre menet egy szentlászlói figyelmeztet, hogy le akarnak lőni.
22-én népgyűlés, néphatározat elkergetésemről. Zárdában. Szomorú este, mindenki sír csak én nem.
Hétfőn 23-án búcsúzás: Boldog ünnepeket. Nekem már megvan, mint Krisztusnak, nem lesz lakásom. Csomagolás, szétküldés. Béla megjelent: az ítélet még nem jogerős. A fiúktól búcsúzás. Kikísérnek. 6 ó 34”. Csillaghegy, Hegysor 2. Kellemes – más viszonyok közt – este.  Vonatom összeütközött. Nem fűtött szoba. Reggel 24-én az első vonattal Aquincumnál kiszállás, gyalog Óbudára. Hárman. Berg fiú karabéllyal. Utazás a hidegben. Esztergom fiaker. (név nem olvasható). Prímásnál: nem küldjük vissza, de nagy érdem lenne. Állomásra prímási fogaton. Indulás ugyanabban a kocsiban. Nehéz gondok. Sötét. Gyertya. Filatorigátnál futás a vonat után. Várás. Megérkezés este 7-re. Halálra fáradtam. Deo gratias. Mialatt távol voltam, mozgalom visszahívásomért. (vezetéknék kitakarva)Lajos, bizalmi férfi.

Béla védőbeszéde remek. Détári perdöntő szavai. Lagálló beszéde. Deo gratias. Átirat a szervezethez, hogy hagyjanak fel a hajszával. … Lovits tiszteleti vacsorája. … Itthon. Péchy, te kitűnő ember vagy. Éjjel nem bírtam aludni. Beteg vagyok. Délután elmentem. Gyöngébb lettem utána lefeküdtem. Beteg voltam. A szeretet nagy számú megnyilvánulása, adományok, érdeklődők, látogatók. Péchy 30-án éjjel 11-kor jön. 30-án félhétkor gyóntatni mentem. Egy (nem olvasható) embert. 31-én feküdtem. Miki itt aludt vigyázni a tisztelendő úrra.

Deus, cuius misericordiae non est numerus, piissimae maiestati tuae per collectis donis gratias agimus, perpetuam per clementiam exorantes, ut qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens ad praemia futura disponas. Amen.

Istenünk, kinek könyörületessége végtelen, hálát adunk kegyes fenségednek összegyűjtött adományaink révén, örök jámborsággal kérve tőled, hogy Te, aki megadod a tőled kérőknek azt, amit kívánnak, el nem hagyva rendeld őket eljövendő jutalmakra. Ámen.

Szerkesztő: S. Cs. R.