Léva

Az alábbiakban találod a Visszatekintés-Léva tartalomjegyzékét. Kattints arra sz évszámra/linkre, ami érdekel vagy görgesd végig az egész oldalt az összes tartalomért.

Visszatekintés

Hogy miért írunk ilyen részletességgel Ferenc atya rokonairól? Először is azért, mert Endre bátyjával nagyon jó viszonyban volt, tartották a kapcsolatot és gyakran találkoztak. Endre sokszor látogatta meg Ferenc atyát Szentendrén, és mikor ő utazott haza Lévára, ő is mindig átment Sallóra (Nagysallló), hogy találkozzanak Endrével.
Ferenc atya iskolai papírjaiból kiderül, hogy mennyi kérdésben és milyen mélyen kellett a családjáról nyilatkoznia, hogy becsületes, erkölcsös életet élő felmenőkkel rendelkezik. Ferenc atya életét már megismerhettük, és szeretnénk bemutatni azt is, hogy milyen szilárd, vallási, erkölcsi alapokkal rendelkező családba született, ahol a többi testvér és azok gyermekei is mind méltán lehetnek büszkék a Kucsera névre, az ősökre, a származásukra.

Dr. Kucsera Ferenc szülőháza Léván

Sajnos Ferenc atya szülőháza Léván már nincs meg, de a szülők későbbi házának helyét egész pontosan be lehet határolni.

A sárgával jelölt utca az, ahol Ferenc atya szülei laktak. Ferenc atya nem ebben a házban született, de szülei itt laktak, mikor ő már iskolába járt, vagy mikor Szentendréről hazalátogatott. A ház ma már nem áll.

Lévai gyökerek Nógrádban

Dr. Kucsera Ferenc bátyja, Kucsera Endre 1890-ben született Léván. A lévai tanítóképző elvégzése után kántortanító lett a Lévához közeli Nagysallón. Trianon után, mivel nem felelt meg a Csehszlovák honosításnak, feleségével Balassagyarmaton húzták meg magukat Erdélyi (Éder) József iskolaigazgatónál karnagynál. (Müller Péter dédnagyapjának testvérénél.)

Kucsera Endre Nógrádban kapott tanítói állást, s itt telepedett le feleségével Vasvári Máriával. A nevét Bényi Endrére változtatta, s itt született két gyermekük is Endre és Mária Magdolna.

Kucsera (Bényi) Endre feleségével, született Vasvári Máriával,
valamint két gyermekükkel, Bényi Endrével és Bényi Mária Magdolnával.

2008.

Müller Péter többször is járt Nógrádban Magdi néninél és kutatta, összegyűjtötte a dr. Kucsera Ferencről még fennmaradt dokumentumokat, információkat.

2008. május 8. Bényi Magdi néni és Müller Péter a nógrádi várromnál.

2012. – Ferenc atya születésének 120. évfordulója

A lévai 2012. szeptember 25-ei előadás plakátja.

2012. szeptember 25-én Léván, a helyi magyar Reviczky Házban Müller Péter tartott vetítéssel egybekötött előadást dr. Kucsera Ferenc életéről, születésének 120. évfordulója alkalmából.

A Reviczky ház Léván.
Dr. Kucsera Ferenc arcképének és rövid életrajzának átadása a lévai magyar oktatási intézmények – a Juhász Gyula Alapiskolának és a Czeglédi Péter Református Gimnázium – diákságának.

Ezen a napon felavatták dr. Kucsera Ferenc gondolati emléktábláját
a lévai Piarista templom falán, ahova piarista gimnazistakén szentmisékre járt.

Dr. Kucsera Ferenc gondoltai emléktáblája a Piarista templom falán.

Remény c. hetilap cikksorozata

A Remény c. katolikus hetilap 2012-ben folytatásos cikksorozatban ismertette dr. Kucsera Ferenc életét, melyet Müller Péter írt és állított össze.

A 2012. október 14-ei számban megjelent első cikk.
A folytatások az október 21., 28., valamint a november 4-ei számban olvashatók.

2013.
Állandó tárlat nyílt “Lévai Történelmi Arcképcsarnok – Gondolati emléktáblák” címmel

2013. december 12-én a lévai Reviczky Házban nyíló állandó tárlaton dr. Kucsera Ferenc rövid portréja, életrajza és gondolati emléktáblája is helyet kapott.


Dr. Kucsera Ferenc gondolati emléktáblája Léván.
Az alsó sorban, jobbról a 4.

2016. – Bényi Magdolna Mária 90. születésnapja

Bényi Magdolna (1926 – 2017.) egész életében a nógrádi általános iskola biológia-testnevelés szakos tanítónője volt, s titokban édesapja, Bényi (Kucsera) Endre után ő ápolta dr. Kucsera Ferenc emlékét. Édesapja a község kántor-tanítója és megbecsült személyisége volt.
Gyűjtötte és eltette a Ferenc atyáról szóló emlékeket, dokumentumokat, hogy azok majd egyszer boldoggá avatását fogják elősegíteni.

Bényi Mária Magdolna, Magdi néni 90. születésnapján.

Müller Péter (aki anyai -Féja- ágon szintén oldalági leszármazottja a családnak) többször is meglátogatta Bényi Magdolnát, Magdi nénit. Magdi néninek köszönhetjük, hogy ezek a fényképek fent maradtak dr. Kucsera Ferencről, és Müller Péter úrnak pedig, hogy ezeket kölcsönkérve digitalizálta és megosztotta velünk.

A utókor nevében: Köszönjük Magdi néni!

2017.

Búcsúzunk…

A Nógrádi Híradás 2017. júliusi számában emlékeztek meg Magdi néniről, mint a falu kedves, szeretett volt tanáráról. Ebből a visszaemlékezésből jól kitűnik, milyen nagyszerű embereket nevelt a Kucsera-család, ahonnan Ferenc atya közénk érkezett.

Dr. Kucsera Ferenc szüleinek sírja Léván

2017. októberétől a Lévai Magyar Asszonyok Ligája elnöknőjének, Kosztolányi Magdolna kezdeményezésére több lévai történelmi sír lett védetté nyilvánítva, köztük Dr. Kucsera Ferenc szüleinek a sírja is.
A sírt a Lévai Szent László Kör gondozza.
Köszönet érte.

A Kucsera-szülők sírhelye a helyreállítás kezdetén.
A képen Müller Péter, aki nem csak papírok közt kutatva, előadást tartva ápolja a Kucsera-család tagjainak emlékét, hanem valóban tesz azért, hogy emlékük fennmaradjon az utókor számára.
A Kucsera-szülők sírja 2017-ben.

2019.

Március 19-én a Lévai Szent László Kör a lévai Reviczky Házban emlékezett a város híres szülöttére.
Az esemény egy közös fohásszal kezdődött, majd a Müller Péter, a kör elnöke gazdag képanyagot és kordokumentumokat vonultatott fel, vetített előadásban mutatva be a mártír káplán életét.

Ezt követően az emlékező hallgatóság átvonult a Reviczky Ház szomszédos közösségi helyiségébe, ahol a „Lévai történelmi arcképcsarnok – Gondolati emléktáblák” állandó tárlatánál rótták le tiszteletüket az emlékezők.

A gondolati emléktáblát dr. Kucsera Ferenc oldalági rokonai, a lévai Kiss Ferencné és a Kucsera-család lelkes családfa-kutatója, Kucsera András koszorúzták meg, s helyeztek el egy égő mécsest a mártír káplán emlékére.
Dr. Kucsera Ferenc oldalági rokonai a megkoszorúzott emléktáblánál

Június 5-én a Lévai Szent László Kör vezetősége rendbe tette Kucsera Ferenc atya szüleinek sírját, s új fejfákat helyeztek el a síron. Az új keresztek a lévai Chryzantéma temetkezési vállalt tulajdonosának, Konopka Miklós úr nemes felajánlásai voltak. Hálásan köszönjük a nemes felajánlást.
A sírra piros és fehér begóniákat ültettek.

Középen: Kiš Benjámin Mihály J. a régi fejfával.

Az elkészült, szépen rendbe rakott sír.

Balról jobbra: Ivkovič Krisztina, Vincze Olívia Rita, Vincze László, Müller Éva, Ivkovič Melinda, Kiš Benjámin Mihály J , Müller Péter, Ivkovič Sándor

Június 24-én a lévaiak is földet vettek a Kucsera-szülők sírjáról, hogy elhozzák Szentendrére, Ferenc atya sírjára

A képen Vincze Olívia Rita (kisleány), Ivkovič Krisztina és Kiš Benjámin Mihály J.

Június 24-én a Lévai Szent László Kör imaórát tartott a lévai Kálvárián. Egy időben a szentendrei 21:00-kor kezdődő imádsággal, virrasztással.
Így, bár egymástól 100 km választott el, mégis együtt tudtunk imádkozni.

Június 25-ei szentendrei zarándoklat

A június 22-ei lévai mise előtt a gyalogos zarándok gyerekek imaszándékait is összegyűjtötték a Szent László Kör tagjai. A Szentendre felé tartó buszon ezekért és más imaszándékokért imádkozott a buszos zarándok csoport.

A megérkezést követően a Szent András Iskola ebédlőjében köszöntötte a zarándokokat Blanckenstein György plébános úr, majd közösen elfogyasztottuk az ebédet.

Az ebéd után Barnáné Varga Anita és Selmeczi Cs. Rita közösen vezette végig a zarándokcsoportot a városon, és mutatta meg Ferenc atya emlékhelyeit.

Képek a szentendrei zarándoklatról.
A végállomás Ferenc atya sírjánál volt, a szentendrei Kálvárián. Itt közös imádsággal zártuk a sétát, melyet Benčík Tibor atya, deméndi plébános vezetett.

Ezt követően a lévai zarándokok részt vettek a szentendrei megemlékezéseken.

Szeptember 13-ai Kucsera Ferenc előadás
Kiš Benjámin Mihály J tartott előadást a Czeglédi Péter Református Gimnáziumban a Csendes nap alkalmából.