A 100. évforduló eseményei

.

2019.

.

Április 15 – 17. A Kucsera-emlékkereszt felújítása

2019-ben A Keresztelő Szent János Plébánia Kovács Endre kovácsmestert kérte fel a Duna parti emlékkereszt felújítására a 100. évforduló Egyházközségi megemlékezésére.
A rozsdás keresztet Kovács Endre kovácsmester szerelte le április 15-én és újította fel felajánlásként a 100. évfordulóra.
Majd az elkészült és felújított keresztet április 17-én visszahelyezték és lefestették az obeliszket is.
Kovács Endre elmesélte, hogy a gömbben egy darázsfészket is találtak.

A kereszt felújításának fázisai.

A keresztet, felújítását követően, április 25-én leszerelték, majd elszállították és május 10-én ismét visszakerült a helyére.

.

Április 22. húsvéthétfő

Az idei évben Kívés Zoltán diakónus a 100. évforduló tiszteletére Kucsera Ferenc atyáról szóló gondolatokkal, elmélkedésekkel egészítette ki az Öröm Útját.

2019. május 3. Nyitó rendezvény

Május 3-án 16 órakor került sor a Keresztelő Szent János Plébánia nyitó rendezvényére, egy kerekasztal beszélgetésre, a “Tanácsköztársaság és a Katolikus Egyház, Kucsera Ferenc atya vértanúsága” címmel, melyet Blanckenstenin György atya plébános hívott össze.

A beszélgetésen részt vettek:
– Dr. Tóth Tamás, a MKPK titkára, egyháztörténész
– Dr. Kálmán Peregrin OFM, plébános, egyháztörténész
– Dr. Fejérdy András MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudámányi Inéztet igazgató helyettes, történész
A beszélgetést Dr. Soós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja vezette.

A képen balról: Kálmán Peregrin atya, Dr. Tóth Tamás atya, Fejérdy András, Soós Viktor Attila, Blanckenstein György atya
Érdekes és értékes “előadást” hallhattunk, gazdagodtunk általa.
fotók: Magyar Kurír

.

A beszélgetésről készült videó, itt nézhető meg. Érdemes végignézni, mert egy nagyon átfogó és hiteles képet kapunk erről az időszakról.

A beszélgetés a következő kérdésekre ad választ:
– Mi történt Közép-Európában és Magyarországon az I. világháború végén és az azt követő időszakban?
– Mi történt Közép-Európában és Magyarországon az I. világháború végén és az azt követő időszakban?
– A Tanácsköztársaság 133 napja alatt a Katolikus Egyház milyen nehézségekkel, problémákkal szembesült?
– Hogyan léptek fel a kommunisták a Katolikus Egyházzal szemben?
– Hogyan viszonyult az Egyház vezetése, a Szentszék az eseményekhez?
– A Nunciatúra és a Szentszék között milyen megnyilvánulások voltak, mennyire követik nyomon és milyen instrukciók fogalmazódnak meg ebben az időszakban?
– Hogyan tudta az Egyház feldolgozni ezt a 133 napot, és milyen változásokat hozott az Egyház életére, belső helyzetére?
– Volt-e valami olyan az Egyház élete és működése szempontjából, ami – még ha kemény és brutális volt ez a vörös terror -, de jót eredményezett?

Kucsera Ferenc életrajza minden szentendrei iskolába, óvodába eljutott

A lévaiaktól “ellesett” ötlet alapján a Keresztelő Szent János Plébánia és a 914. sz. “ENDRE” Cserkészcsapat közösen minden iskolába és óvodába eljuttatta Kucsera Ferenc atya rövid, fényképes bekeretezett életrajzát a 100. évforduló alkalmából.
Eddig összesen 23 intézmény vette át a képet. Köszönjük nekik az együttműködést.

Néhány kép az átadásról.

2019. május 7 -23. Ferenc atya síremlékének felújítása

A Keresztelő Szent János Plébánia a 100. évfordulóra felújíttatta Ferenc atya síremlékét.
A felújítást Antalicz János kőfaragó mester vezette, a munkában Kamasz Krisztián kőszobrász és Rózsa László kőfaragó segítették.

A munkát május 7-én kezdték meg, de az esős időjárás kezdetben nehezítette a munkát. A síremlék összesen 11 részből áll, a domborművel együtt. A dombormű ruskicai márványból készült, míg a síremlék júra kori, édesvizi kemény mészkőből.

Antalicz János elmondta, hogy a domborművet csak tisztították, míg a síremlék kő felületét részben átfaragták, csiszolták és a nagyobb sérüléseket betétezéssel pótolták.

A síremlék felújítása elkészült, a munkálatokról képek is készültek az utókor és az érdeklődők számára

A síremlék a felújítás előtt, május 7-én.
Ezzel az emelő szerkezettel mozgatták a súlyos kőtömböket.
A képen balról: Kamasz Krisztián, Antalicz János, Rózsa László.
Kamasz Krisztián javítási munkát végez.
A síremlék darabjai bakokon.
A Zászlós I. dombormű.
Immár 11 db-ban a síremlék.
A dombormű tisztítása szakműhelyben készült.
A síremlék alapjának kialakítása.
A síremlék újbóli összeállítása .
A nehéz kőtömböket ismét az emelő segítségével tették vissza eredeti helyükre.
Már csak az új tábla hiányzik.
A síremlék a felújítás után.
A 2019-es felújítás során az új márványtáblára az eredeti síremlék felirata került.
Nagyon szép lett. Köszönjük a mester emberek munkáját.
A 914-es cserkészek visszaültették a régi növényeket a sírra, és friss virággal ültették be.

2019. május 25. Előadás – dr. Kucsera Ferenc élete és mártírhalála címmel

Az előadást a Lévai Szent László Kör elnöke, Müller Péter tartotta. A vetítéssel egybekötött előadás bemutatta nekünk, szentendreieknek, az akkori Lévát. Azt a helyet ahonnan Ferenc atya hozzánk érkezett. Megismerhettük a Kucsera-családot, a felmenőket, és végigvezetett bennünket azon az életúton, amit Ferenc atya bejárt.

Az előadásra a Kucsera-család leszármazottai is eljöttek. Nagy öröm volt számunkra, hogy ők is jelen voltak ezen az eseményen.

Az előadás imádsággal kezdődött.Ezt követően kezdődött a képekkel gazdagított vetítés

Az előadás után a lévai vendégek mécsest gyújtottak a Kucsera-keresztnél és közös imádsággal zártuk az eseményt.

A képen balról: Kiš Benjámin Mihály J. , Selmeczi Cs. Rita, Selmeczi Kinga, Selmeczi András, Müller Éva , Benčík Tibor atya, Müller Péter

2019. június 15. Bécsi megemlékezés

Június 15-én, a Bécsi Magyar Történeti Intézet és a Collegium Pazmanianum megemlékezést tartott a Tanácsköztársaság egyházpolitikája – a kommün katolikus pap áldozatai címmel.

A megemlékezés szentmisével kezdődött a Pázmáneum kápolnájában, ahol 1915-ben Ferenc atyát pappá szentelték.

Varga János atya, a Pázmáneum rektorának felkérésére Szentendréről Selmeczi András tartott előadást Kucsera Ferenc emlékezetéről.

balról: dr. Fejérdy András, Selmeczi András, Biczó Zalán, dr. Tóth Tamás atya

2019. június 17-22. – Gyalogos zarándoklat Szentendréről Lévára
100 év – 100 km

Június 17-én indult a gyalogos zarándok csoport a szentendrei Keresztelő Szent János Plébániatemplomból, ahol Ferenc atya valamikor misézett. Blanckenstein György plébános és Kívés Zoltán diakónus áldotta meg és indította útjára a csoportot.
Az egyházközségi zarándoklat 19 fővel indult útjára, tagjai a 914. sz. “ENDRE” Cserkészcsapat cserkészei voltak.

A zarándokok 5 nap alatt tették meg a 100 km-es utat és érkeztek meg Lévára, Ferenc atya szülővárosába, hogy részt vegyenek azon a szentmisén, amit Mohos Gábor püspök úr celebrált a lévai Szent Mihály arkangyal-templomban, dr. Kucsera Ferenc atya emlékére.

A zarándokok jelmondatuknak Ferenc atya naplójából vették az idézetet:
“Egyenes úton nem fogunk eltévedni”

A 100 km-es zarándoklat Kucsera Ferenc atya vértanúhalálának 100. évfordulója alkalmából indult, és Ferenc atya boldoggá avatásáért imádkoztak az út során.

balra: Blanckenstein György plébános és Kívés Zoltán diakónus megáldja a zarándok keresztet.
jobbra: A zarándokok elhagyják Szentendrét.

.

balra: A Visegrádi-hegység után a Börzsönyön kellett átkelniük.
jobbra: Dimbes-dombos felvidéki út.

.

balra: Egy kis móka. A Szlovák-Magyar határátlépés.
jobbra: A zarándokok Felvidéken.

.

balra: Megérkeztek a zarándokok Lévára.
jobbra: Szentmise a lévai Szent Mihály arkangyal templomban.

2019. június 22. Püspöki mise Léván, Ferenc atya emlékére

2019. június 22-én Léván, a Szent Mihály arkangyal templomban – ahol Ferenc atyát keresztelték – Mohos Gábor püspök úr tartott ünnepi szentmisét és emlékezett meg dr. Kucsera Ferenc vértanúhalált halt káplánunkról. Sok szentendrei zarándok érkezett ezen a napon Lévára, és együtt vettünk részt a szentmisén.

A zarándokok felkeresték Ferenc atya szüleinek sírját is a lévai temetőben.
A gyalogos zarándokok Ferenc atya sírjáról vett földet vittek magukkal az út során, melyet a szülők sírjára szórtak, jelképezve ezzel az összetartozást, hiszen ma határ húzódik a két város között.

A buszos zarándokok a mise után a Garamszentbenedeki apátságot keresték fel, ahol a Szent Vér kápolnában őrzik a Szent Vér ereklyét (Veronika kendőjének egy darabját) melyet Mátyás király ajándékozott a bencéseknek.

Ezt követően a buszos zarándokok visszatértek Lévára, hogy a lévai hívekkel együtt imádkozva vegyenek részt az Úrnapja előestéjére meghirdetett világméretű szentségimádáson.

A gyalogos zarándokok a lévai temetőben.
balra: Kucsera Gizella sírjánál
jobbra: Kucsera Ferenc atya szüleinek sírjánál.

.

balra: Mohos Gábor püspök úr
jobbra: Blanckenstein György szentendrei plébános. A Háttérben Bacsa Dávid szentendrei káplán, Benčik Tibor deméndi plébános, Mohos Gábor püspök úr

.

balra: szentendrei zarándokok Ferenc atya szüleinek sírjánál. A képen jobbról: Blanckenstein György szentendrei plébános, Mohos Gábor püspök úr, Bacsa Dávid szentendrei káplán, Németh Kristóf szentendrei főministráns
jobbra: Garamszentbenedeki apátság, Mohos Gábor püspök úr

.

Szentségimádás a lévai Szent Mihály arkangyal templomban.

2019. június 24. Előadás-imádság -virrasztás

Június 24-én, a Keresztelő Szent János plébániatemplom búcsúnapján, és Ferenc atya vértanúhalálának 100. évfordulójának előestéjén lélekben és imádsággal készültünk az elkövetkező napra.

Az elmúlt 100 év eseményeit képes vetítéssel foglalta össze Selmeczi Cs. Rita, majd Barnáné Varga Antia vezetésével felkeresték Ferenc atya városban található emlékhelyeit imádsággal kísérve.

21:00-kor a Lévai Szent László Kör is csatlakozott az imádsághoz imaórát tartva a lévai Kálvárián. (részletek a Léva menüpont alatt)

Este a Kálvárián vesperás zárta az imádságot, melyet Kívés Zoltán diakónus tartott. Ezt követően hajnalig virrasztás volt Ferenc atya sírjánál.

Az előadás és a séta.

.

Vesperás a Kálvária kápolnájában.

.

Virrasztás a szentendrei Kálvárián Ferenc atya sírjánál.

2019. június 25. Megemlékezések Szentendrén

.

16:00 Városi megemlékezés a Duna parton

Az ünnepségen beszédet mondott Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Bozó Tibor dandártábornok, Tyekvicska Árpád történész a Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársa.

forrás: szentendre.hu

fotó: szentendre.hu

.

fotó: szentendre.hu

A Kucsera-emlékkeresztnél koszorút helyeztek el az alábbi szervezetek, egyesületek:

Szentendre Város Önkormányzata
FIDESZ Magyar Polgári Párt Szentendrei tagozata
Szentendrei Fidelitas
Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub
Szentendre Barátai Egyesület
Szentendre Gyökerei Baráti Egyesület
Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakgimnázium Szakközépiskola
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete
Offline Center
902. sz. Kucsera Ferenc Cserkészcsapat
Lévai Szent László Kör tagjai

forrás: szentendre.hu

A Keresztelő Szent János Plébánia és Egyházközség megemlékezései

18:00 Új emléktábla avatás

Az új emléktábla a Péter-Pál utcában került felavatásra. Az emléktáblán lévő domborművet, mely Ferenc atyát ábrázolja, Pokorny Attila szobrászművész készítette. Az emléktábla Antalicz János kőfaragó mester munkája.

.

Az emléktáblát dr. Cserháti Ferenc püspök úr szentelte meg.

fotók: szentendre.hu, Lévai Szent László Kör

18:30 – Ünnepi szentmise a Péter – Pál templomban

A tábla leleplezését és megszentelését követően került sor az ünnepi szentmisére, melyen a Léváról érkező zarándokok is részt vettek.

fent: Péter-Pál templom
lent: (balról) Kívés Zoltán diakónus, dr. Cserháti Ferenc püspök úr, háttérben Écsy Gábor plébános, Budapesti Magyar Szentek Plébánia, egykori szentendrei káplán

fotók: szentendre.hu

19:30 – Körmenet a Kálváriára, Ferenc atya sírjához

A szentmisét követően körmenetben vonultunk a Kálváriára, ahol püspök úr megszentelte dr. Kucsera Ferenc felújított síremlékét.

A képen balra lent: (balról) Écsy Gábor plébános, Blanckenstein György szentendrei plébános, dr. Cserháti Ferenc püspök úr, Benčik Tibor deméndi plébános, Bacsa Dávid szentendrei káplán.

fotók: szentendre.hu

A szentendrei megemlékezés keretében a Lévai Szent László Kör elnöke, Müller Péter, Ferenc atya sírjára szórja a szülei sírjáról hozott földet.

balra: Müller Péter kiszórja a földet, amit Ferenc atya szülei sírjáról hozott
jobbra: Három nappal korábban, Selmeczi András 914-es csapatparancsnok Ferenc atya sírjáról vett földet borít a szülők sírjára

.

A június 25-ei szentendrei ünnepségre 50 lévai zarándok érkezett hozzánk, hogy együtt ünnepeljünk, emlékezzünk, imádkozzunk.

A lévai zarándokok egy rövid városi séta keretében ismerték meg és keresték fel Ferenc atya emlékhelyeit és ismerkedtek a város történelmével.

Nagy öröm volt számunkra hogy itt voltak, és együtt imádkozhattunk, együtt emlékezhettünk.

A lévai zarándok csoport a Kálvárián.
A Duna parti Kucsera-keresztnél.

2019. szeptember 23. – Rózsafüzér imádság

Dr. Kucsera Ferenc születésnapján, a Péter-Pál templomban, az esti szentmisét követően, rózsafüzér imádságot szerveztek a 914-es cserkészek Ferenc atya boldoggá avatásáért.

Erre az alkalomra összeállították a “Szentendrei Néplap” 2019-es jubileumi számát, melynek egykor Ferenc atya szerkesztője volt. A korábbi, 100 évvel ezelőtti számokból olvashattunk benne válogatást.

A szeptember 23-ai imafüzet.

2019. szeptember 27. – Kucsera Ferenc – forrás átadás és szentelés

Több, mint egy éves előkészület és szervezés előzte meg a Kucsera Ferenc – forrás létrejöttét a 100. évfordulóra.
A 914. sz. “ENDRE” Cserkészcsapat vezetősége, a Hiúz és Turul őrs tagjai majd egy éven keresztül dolgoztak és munkálkodtak a Pilisi Parkerdő segítségével és támogatásával, hogy a forrás megépülhessen és örök emlékül álljon Szentendrén a vértanúhalált halt káplánunk emlékére.
A forrás építési munkálatait a Pilisi Parkerdő vállalta és végezte, amit ezúton is köszönünk.

Az ünnepélyes átadóra 2019. szeptember 27-én került sor.

A találkozót szimbolikusan a Kada-csúcsnál hirdették meg, hiszen a Nyerges-hegy ezen csúcsa 1921-ben, Kada Mihály plébánosról – aki Ferenc atya idején volt Szentendrén plébános- kapta a nevét, aki lelkes tagja volt az akkori turista szervezetnek.

A Kada-csúcstól 1 km-re fekvő Kucsera Ferenc – forrás szimbolikusan, földrajzilag is összekapcsolja ezt a két embert. Nagyon nagy öröm, hogy ez a kezdeményezés Szentendrén belül, a 100. évfordulón megvalósulhatott.

Az ünnepség 15 órakor kezdődött, Selmeczi András 914-es csapatparancsnok nyitó beszédével, majd Blanckenstein György plébános megszentelte az új forrást.
Az eseményen részt vett a Pilisi Parkerdő képviseletében Horváth Gábor erdész, valamint a Keresztelő Szent János Plébániáról Bacsa Dávid káplán, Kívés Zoltán diakónus is jelen voltak.

“Adja az Úr, hogy ez a forrás, és főleg hitünknek az a forrása, ami Kucsera atyát is táplálta, soha ki ne apadjon a következő nemzedékekben sem…”

(Varga János atya, a Pázmáneum rektorának gondolatai.)

Ferenc atya szülővárosából, Léváról, a Szent László Kör is részt vett az ünnepségen.

Az ünnepségre egy emlékfüzet is készült. Sajnos a helyszínen nem jutott mindenkinek, ezért az emlékoldal is közzéteszi, hogy mindenki elolvashassa.

.

A Kucsera Ferenc – forrás
A forrás szépítéséhez még hozzátartozik, hogy egy kovácsoltvas kereszt készül a tetejére, ami az átadó ünnepségre még nem készült el.

Néhány fotó a szentelésről:

A Kucsera Ferenc – forrás 2019. június 27-én.

.

Útban a forrás felé vezető úton.

.

Hosszú sorban kígyóztak az emberek az erdei ösvényen.

.

Az ünnepséget Selmeczi András 914-es csapatparancsnok nyitotta meg.
A képen balról: Horváth Gábor a Pilisi Parkerdő képviseletében, Selmeczi András 914. sz. “ENDRE” Cserkészcsapat parancsnoka .

.

Az evangéliumot – Jn 4,7-15 – Kívés Zoltán diakónus olvasta fel.
A képen balról: Blanckenstein György plébános, Bacsa Dávid káplán, Kívés Zoltán diakónus.

.

György atya rövid beszéde után megszentelte a forrást.

.

A 914. sz. “ENDRE” Cserkészcsapat és a 902. sz. Kucsera Ferenc Cserkészcsapat a forrásnál.

.

Rövid kisfilm a forrásszentelésről és átadásról.